– میزان کاهش Co2 ناشی از تولید یک تن کاغذ سنگ در مقایسه با تولید کاغذ های تولیدی با چوب درختان و کاغذ های بازیافتی معادل Co2 تولیدی ناشی از گردش ۵/۳ بار یک ماشین دور کره ی زمین

 

– میزان درختان قطع نشده برای تولید یک تن کاغذ سنگ معادل تولید اکسیژن مورد نیاز برای ۴۰ نفر می باشد.

 

– میزان آب صرفه جوئی شده در تولید یک تن کاغذ سنگ معادل مصرف آب لازم برای ۳ روز حمام گرفتن یک شخص ۲۴ ساعته و بدون توقف می باشد.

 

– میزان کاهش تولید مواد بازیافتی حاصل از استفاده یک تن کاغذ سنگ معادل وزن ۸ محفظه بزرگ بازیافتی می باشد.

 

– میزان انرژی صرفه جویی شده برای تولید کاغذ سنگ معادل انرژی مورد نیاز برای تولید ۲ ماه برق مورد نیاز لوازم خانگی کل کشور آمریکا می باشد.

 

 

کاغذ سنگ علی رغم ظاهری شبیه به کاغذهای PVC بسیار سریع در قسمت تحویل ماشین های چاپ افست خشک میشود.
کاغذ سنگ در کاربردهایی که نیاز به خط تا دارد رفتاری شبیه کاغذ هایی روکش دار را از خود به نمایش می گذارد و در محل خط تا هیچگونه شکستگی دیده نمیشود. کاغذ سنگ به دلیل ماتی بی نظیر، ظاهری شبیه سلفون مخملی دارد.

 

کاغذ سنگی را اگر آتش بزنیم خاکستر به جا مانده آهک است که نشان‌دهنده برگشت‌پذیری به طبیعت است. این کاغذ برای تجزیه شدن حداکثر یک سال زمان نیاز دارد یعنی اگر یک سال در طبیعت باشد اثری از آن باقی نمی‌ماند.